Menu Sluiten

Werkwijze

Sportscan begeleidt het onderzoeksproces van begin tot eind

Werkwijze

Sportscan voert jaarlijks voor diverse gemeenten sportdeelnameonderzoeken uit. Uiteraard wordt gewerkt conform de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Naast vragen uit de RSO worden in overleg met de opdrachtgever aanvullende onderzoekswensen besproken. Uiteindelijk wordt het onderzoek duidelijk afgebakend en worden de onderzoeksvragen vertaald naar een goede vragenlijst.

Dit proces is belangrijk en wordt dan ook zorgvuldig uitgevoerd in overleg met opdrachtgever en participanten. Sportscan begeleidt het onderzoeksproces van begin tot eind. Van formulering van de onderzoeksvragen, het bepalen van de onderzoeksopzet, het ‘vormgeven’ van de vragenlijst(en), verwerking van de data tot de eindrapportage.

Nadat de onderzoeksvragen zijn geformuleerd, worden deze vertaald naar een gedegen vragenlijst en geplaatst op een online enquêteformulier. Speciale aandacht is er voor de vormgeving van het online enquêteformulier. Elementen van uw huisstijl worden in het formulier verwerkt, maar bovenal wordt gekeken of de lijst goed te benaderen en eenvoudig in te vullen is.

Nadat het formulier uitgebreid is getest, gaat deze “live”. Afhankelijk van de onderzoeksmethode en uw wensen kan het formulier publiekelijk toegankelijk zijn, of kan gewerkt worden met een wachtwoord zodat u selectief uw doelgroep kunt benaderen.

In deze fase worden de onderzoeksvragen besproken. Ook wordt gekeken hoe de betreffende doelgroep het beste benaderbaar is. De onderzoeksgroep wordt veelal de mogelijkheid geboden zowel via een papieren versie van de vragenlijst als via het internet aan het onderzoek mee te doen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd schriftelijk aangekondigd. In de voorbereidingsfase wordt ook bepaald hoe hoog de respons moet zijn om van een representatief onderzoek te spreken. Indien de respons achterblijft wordt een reminder verstuurd (kan uiteraard ook per e-mail).

Wanneer de looptijd van het onderzoek is verstreken, worden de gegevens verzameld en geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek worden in een overzichtelijke rapportage gepresenteerd. Indien respondenten dit hebben aangegeven en de opdrachtgever daarmee akkoord gaat, ontvangen respondenten het rapport per e-mail. Een voorbeeld hiervan kunt u hier bekijken (PDF).

Goed onderzoek is maatwerk. De kosten zijn mede afhankelijk van uw specifieke wensen. Daardoor is het op voorhand lastig een algemene prijsindicatie te geven. Neemt u daarom vrijblijvend contact op met Sportscan.

In ieder geval hoeft u bij ons géén licenties aan te schaffen en het aantal mensen dat via de website de vragen invult is niet de bepalende factor voor de kosten. U ontvangt van Sportscan een offerte waarin werkwijze en kosten eenduidig zijn geformuleerd. Wij zorgen ervoor dat u maximale resultaten bereikt binnen uw beschikbare budget.

Persoonsgegevens zijn bij ons veilig. De bescherming van de privacy is belangrijk voor respondenten en voor ons. Wij gaan daarom zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het betreffende onderzoek en anoniem gepresenteerd. Na afronding van het onderzoek worden persoonsgegevens uit de database verwijderd. Mocht u desondanks vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen voor een nadere toelichting.

Menu