Menu Sluiten

Advies

Sportscan geldt als specialist voor interactieve beleidsprocessen

Onderzoek

Ontwikkeling sportnota
In de sport is het niet vanzelfsprekend dat de sportverenigingen lokaal betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk sportbeleid.Toch is er een kentering zichtbaar en geven steeds meer gemeente aan deze interactieve vorm van beleidsontwikkeling de voorkeur.

Sportscan heeft een goede formule ontwikkeld om sportaanbieders, onderwijs, welzijn, gezondheidszorg en buurt actief te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Korte (verenigings)polls, discussieavonden en een externe werkgroep maken deel uit van dit proces. In de loop van het beleidsontwikkelingsproces worden sportaanbieders regelmatig d.m.v. flyers en/of e-mail nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang. Uiteraard worden de uitgangspunten van de nota op aantrekkelijke wijze gepresenteerd.

Beleidsontwikkeling Nationale Sportbonden
Ook Nationale Sportbonden kunnen gebruik maken van deze wijze van (meerjaren) beleidsontwikkeling. Veelal dienen de resultaten van marktonderzoek vertaald te worden naar concrete beleidsuitgangspunten. Sportscan heeft goede ervaringen opgedaan met interactieve en creatieve werkbijeenkomsten met hoofdbestuur, bureau en verenigingen om tot gedegen beleidsvoering te komen. Sportscan wil uw organisatie daar graag mee van dienst zijn.

Interim management
Door een hoge mate van deskundigheid en flexibiliteit is Sportscan bij uitstek geschikt om tijdelijke projecten voor uw organisatie te kunnen leiden. Zowel op beleidsmatig- als uitvoerend niveau kunnen de netwerkspecialisten van Sportscan uw organisatie assisteren. Van het schrijven van een gemeentelijke sportnota, het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen tot de coördinatie van lokale sportstimuleringprojecten, Sportscan biedt u efficiënte oplossingen. Ook als sparringpartner voor lokaal sportbeleid zijn wij u graag van dienst.

interim
Menu