Menu Sluiten

Sportscan

Een ervaren en dynamisch onderzoeks- en adviesbureau in en voor de sport

Onderzoek

Sportscan BV is een ervaren en dynamisch onderzoeks-, en adviesbureau in en voor de sport. Ruim twintig jaar ervaring op het terrein van sportstimulering heeft een breed relatienetwerk van professionals in de sport opgeleverd. Diverse gemeenten geven Sportscan het vertrouwen om uiteenlopende opdrachten uit te voeren.

Door innovatief en creatief te durven zijn is een breed scala van producten ontstaan voor gemeenten,
sportservice-organisaties en sportaanbieders.

Zo heeft Sportscan de websites www.sportpas.nl en www.sportgids.nl ontwikkeld. Deze sites worden ingezet bij gemeentelijke sportstimuleringsprojecten.

ONDERZOEKSOPDRACHTEN
Het spectrum van onderzoeken behelst het doen van marktonderzoeken, evaluatieonderzoeken en sportdeelnameonderzoeken. Vanuit de wens gevoerd beleid te verantwoorden opteren gemeenten steeds vaker om een gedegen nulmeting en vervolgmetingen uit te voeren. Op basis van de resultaten kan gericht sportbeleid worden gevoerd en bijvoorbeeld de werkzaamheden van de Buurtsportcoaches worden geëvalueerd. Lees meer

SPORTPANEL.NL
Sportscan maakt veel gebruik van het internet bij onderzoek. De website sportpanel.nl wordt per onderzoeksopdracht zo ingericht dat gebruikers zo eenvoudig en efficiënt mogelijk de vragenlijsten doorlopen. Reeds bekende gegevens vragen we niet voor een tweede maal. Resultaten worden vanuit de database direct geanalyseerd en verwerkt tot een rapportage. Lees meer

OPDRACHTGEVERS
Opdrachtgevers zijn gemeenten, sportservice-organisaties, branche organisaties, landelijke sportbonden, provinciale sportraden, GGD-en en sportverenigingen.
Lees meer

Sportscan BV
Kerkplein 30
7721 AD Dalfsen
k.v.k. 05068434
tel. 0529 760 009

Volg Sportscan op Twitter @SportscanNL
Volg Sportgids op Twitter @SportgidsNL
Volg Sportpas op Twitter @SportpasNL

Menu